Hotline: 09013 30009

Phòng đơn

BẢNG GIÁ PHÒNG

(Áp dụng từ ngày 20/12/2014)

LOẠI PHÒNG

GIỜ

NGÀY

PHÒNG ĐƠN

80.000 đ/h

Giờ tiếp theo: 30.000 đ/h

12h-12h: 340.000đ

PHÒNG TRUNG

100.000 đ/h

Giờ tiếp theo: 30.000 đ/h

12h-12h: 450.000đ

PHÒNG VIP (ĐƠN)

150.000 đ/h

Giờ tiếp theo: 30.000 đ/h

12h-12h: 540.000đ

PHÒNG VIP (ĐÔI)

200.000 đ/h

Giờ tiếp theo: 30.000 đ/h

12h-12h: 680.000đ

 

(Giá trên đã bao gồm 10%VAT)

 

Các chính sách giá đối với quý khách thuê phòng theo ngày

* Giờ nhận phòng bắt đầu là 12 giờ trưa.

* Giờ trả phòng trể nhất là 12 giờ trưa.

* Nếu vào sớm: phụ thu 30.000đ/h

* Nếu ra trể: phụ thu 30.000đ/h


                                                                                       GIÁM ĐỐC


Chọn loại phòng khác